Beach Event

over ons

De eerste editie van het Beach-Event vond 15 jaar geleden in Uithuizermeeden plaats, uiteraard op het vertrouwde Johan van Veenplein, wat vele jaren hét gezicht van Beach Event was.

Het idee is ontstaan op een zondagmiddag in februari 2008. Harry Tiekstra, voorzitter van Stichting Dorpsbelangen Uithuizermeeden, vertelde onder het genot van een kopje koffie, dat er uit een vergadering van Stichting Dorpsbelangen was gebleken dat er meer activiteiten voor de jeugd van Uithuizermeeden en omstreken zou moeten worden georganiseerd. Dezelfde middag zijn Frits Tiekstra, Daniel Dijk en Harry Tiekstra aan het brainstormen gegaan en al vrij snel kwam er naar voren dat er een beach voetbaltoernooi georganiseerd moest gaan worden!

Na een aantal weken is er contact gezocht met Ties-Jan Zemering, destijds sportambtenaar van de Gemeente Eemsmond. Ties-Jan kwam met het idee om het evenement vanuit het project 100% fit van de gemeente Eemsmond te organiseren. Zo gezegd, zo gedaan!

Op een middag begin juni 2008 zijn de heren aan het bellen geslagen want er moest immers zand op het plein komen, het speelveld moest geprepareerd worden, en ook moest er aan de horeca gedacht worden.

Op zaterdag 5 juli 2008 was het zo ver, de eerste editie van het Beach Event in Uithuizermeeden was een feit! De allerkleinsten konden die dag zandkastelen bouwen, voor de wat grotere jeugd was er een junioren beach voetbaltoernooi en ’s middags werd het senioren voetbaltoernooi gehouden. Het evenement werd afgesloten met de welbekende beach party. De diskjockey, DJBas.eu, sloot de eerste editie fantastisch af en de beach party trok die avond dan ook ongeveer 300 bezoekers.

Na 2 jaar achtereenvolgens het Beach Event op deze manier te hebben georganiseerd kwamen de heren er achter dat het toch wel aardig druk is om het Beach Event met 4 personen te realiseren, zeker op de dag van het evenement zelf. Daarom werd er besloten om er een aantal jongens er bij te zoeken, die wilden meehelpen om het evenement te organiseren. In een kort tijdsbestek ontstond er een commissie van totaal 7 personen.

4 jaar lang hebben deze 7 personen als zijnde subcommissie van Stichting Dorpsbelangen Uithuizermeeden het Beach-Event georganiseerd. Ieder jaar is het evenement gegroeid, in zowel bezoekers en deelnemers, als in het organiseren van het evenement zelf.

In maart 2014 is er besloten om van een subcommissie van Stichting Dorpsbelangen Uithuizermeeden naar een eigen stichting te gaan. Op 28 Maart werden de papieren getekend bij Notaris Timmer in Uithuizen en werd Stichting Beach-Event een feit! De huidige bestuursleden van Stichting Beach- Event zijn: Ruben Bergsma, Erwin Werkman, Pieter Wiertsema, Justin Zuur, Anthon den Hartogh, Elles Bos en Rik-Jan van der Ploeg. Deze 7 personen zetten zich voor de volle 100 procent in om het evenement elk jaar weer te laten groeien en te professionaliseren! Uiteraard doen zij dit samen met alle 150 vrijwilligers. Iedereen draagt op zijn of haar manier een steentje bij. 

Nog altijd heeft Beach Event de doelstelling om voor elke leeftijdscategorie iets te organiseren, zodat de gemeente het Hogeland een levendige gemeente blijft! Dit alles kan niet worden georganiseerd zonder hulp van bedrijven, fondsen en vrijwilligers uit de regio. Zonder hen zou dit evenement niet staan waar het nu staat!

“Summer of memories”

Stichting Beach Event

voorzitter

Ruben Bergsma | ruben@beach-event.com

penningmeester

Erwin Werkman | erwin@beach-event.com

sportonderdelen

Pieter Wiertsema | pieter@beach-event,com

Secretaris

Anthon Den Hartogh | anthon@beach-event.com

sponsoring

Rik-Jan van der Ploeg | rik-jan@beach-event.com
Justin Zuur | justin@beach-event.com

Vrijwilligers

Elles Bos | elles@beach-event.com

HUISREGELS

 • Handel in en/of gebruik van (soft en/of hard)drugs is ten strengste verboden. Bij overtreding wordt de politie gealarmeerd.
 • Alle hard en softdrugs wordt in beslag genomen.
 • Bezoekers betreden en wonen het evenement bij op eigen risico. De organisatie is niet verantwoordelijk voor enige vorm van lichamelijk of geestelijk letsel als gevolg van een bezoek. Hieronder valt ook eventuele gehoorbeschadiging.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade aan eigendommen en/of goederen van de bezoekers.
 • Aanwezigen stemmen in met het vastleggen van zichzelf op beeld en geluidsdragers en de openbaarmaking hiervan. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
 • Op en rond het evenemententerrein bent u verplicht aanwijzingen te volgen van organisatie, beveiliging, medisch team en andere partijen betrokken bij het evenement.
 • Het is mogelijk dat u gevisiteerd en/of gefouilleerd word door het beveiligingspersoneel. Bij weigering word er geen toegang verleend tot het terrein.
 • De organisatie kan bezoekers de toegang weigeren.
 • Het is verboden voor bezoekers jonger dan 18 jaar alcoholische dranken te kopen, aan te nemen of te nuttigen. Ook het verstrekken van alcohol aan personen onder de 18 jaar is verboden. Bij overtreding zal tot uitzetting overgegaan worden
 • Het is niet toegestaan glaswerk mee te nemen het evenemententerrein op.
 • Overtreding van de huisregels kan uitzetting tot gevolg hebben.
 • Toegang zaterdagavond vanaf 16 jaar.
 • Legitimatie is tot 21 jaar
 • Bij twijfel van leeftijd wordt er naar legitimatie gevraagd. Het is dan verplicht om je te legitimeren. Als het legitimatiebewijs niet getoond kan worden zal de toegang worden geweigerd.
 • In situaties waarin de huisregels niet voorzien, beslist de organisatie.